Wednesday, 13 March 2013

Program Transformasi Kerajaan (iii)


Mempertingkatkan Pencapaian Pelajar

*  Peningkatan Pendaftaran Pelajar

   -  Mencapai pendaftaran pelajar pra sekolah sebanyak 77.23% pada Disember 2011.


*  Pembukaan Kelas Prasekolah

   -  Melancarkan 3,089 kelas prasekolah.

*  Peningkatan Kebolehan Celik Huruf

   -  Tahun 1 : Literasi - 91.0%
                      Numerasi - 95.4%

   -  Tahun 2 : Literasi - 97.5%
                      Numerasi - 98.6%

*  Sekolah Berprestasi Tinggi

   -  32 buah sekolah pada 2011.

*  Pengurangan Sekolah Berprestasi Terendah

   -  Berkurangan sebanyak 40.25% dari tahun 2010.

*  Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan

   -  Data berkaitan prasekolah dan kanak-kanak dalam kumpulan umur empat tahun ke atas serta lima ke atas yang mendaftar.

*  Instrumen Khas

   -  Berjaya mengenalpasti 3,916 pelajar tahun 2 yang bermasalah.

*  Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah

   -  Sebuah sistem data kebangsaan telah dibangunkan untuk semua sekolah awam Malaysia.

Mempertingkatkan Taraf Kehidupan Isi Rumah Berpendapatan Rendah

*  Mengurangkan Kemiskinan Tegar

   -  Berjaya membasmi 44,000 isu rumah daripada kemiskinan tegar.

*  1AZAM

   -  Penyertaan 63,147 isi rumah miskin dengan perbelanjaan RM500 juta.

*  eKasih

   -  317,359 atau 96% kes tertunggak berkaitan dengan verifikasi eKasih berjaya diproses.

*  Usahawan Wanita

   -  Sebanyak 110% daripada 1,000 wanita telah dilatih dan menjadikan seramai 3,100 usahawan wanita keseluruhannya sejak 2010.

*  Program Kebajikan Rakyat 1Malaysia (KARISMA)

   -  Memperuntukkan RM1.4 bilion kepada 500,000 penerima bantuan kebajikan masyarakat seluruh Malaysia.

*  Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM)

   -  12,578 orang miskin diberi peluang untuk hidup berdikari.  Kehidupan 12,000 peserta bertambah baik melalui pinjaman kredit mikro.  Mereka diberi latihan untuk perniagaan kecil daripada Amanah Ikhtiar Malaysia.  Inisiatif ini telah banyak meningkatkan taraf kehidupan golongan miskin.

Mempertingkatkan Infrastruktur Asas Luar Bandar

*  Pembangunan Luar Bandar

   -  Dalam tempoh dua tahun,  inisiatif ini telah memberi makna kepada 3.2 juta penduduk di kawasan luar bandar di seluruh Malaysia.

*  Pembinaan Jalan Raya

   -  Jarak terkumpul jalan raya tambahan yang dibina mencecah 1,796.1 km iaitu lebih panjang daripada keluasan Semenanjung Malaysia.

*  Bekalan Air Bersih

   -  109,500 rumah luar bandar telah dibekalkan dengan air bersih.

*  Bekalan Elektrik

   -  54,270 unit rumah telah menerima bekalan elektrik.

*  Pembinaan Rumah

   -  31,327 rumah luar bandar telah dibina atau dibaik pulih lebih awal daripada masa yang dijadualkan.

No comments:

Post a Comment

Sebarang pandangan dan komentar tidak semestinya melambangkan pendirian dan sikap Jakamas. Anda bertanggungjawab sepenuhnya di atas komen anda terhadap sebarang pandangan dan komentar yang diutarakan.