Wednesday, 17 October 2012

Etika Kerja Islam (ii)


Agama Islam sendiri mengajarkan akhlak-akhlak yang patut ada di dalam diri seorang yang beragama Islam.  Orang Islam disarankan agar mengamalkan amar makruf nahi mungkar.

Rasulullah s.a.w. berkata :  "Usaha yang paling baik ialah usaha orang yang bekerja dengan ikhlas."

Keikhlasan dalam bekerja akan membuatkan seseorang individu itu sentiasa bersih,  cekap dan amanah. 

Di antara akhlak Nabi Muhammad s.a.w. ialah keberanian (asy syaja'ah),  pemurah (al karam),  adil (al'adl),  iffah (al 'iffah),  benar (ash shidqu),  amanah (al amanah),  sabar (ash shabru),  lapang hati (al hilmu),  pemaafan (al 'afwu),  kasih sayang (ar rahman),  mengutamakan perdamaian (itsarus salam),  zuhud (az zuhdu),  malu (al haya'),  tawadhu' (at tawadhu'),  kesetiaan (al wafa),  musyawarah (asy syura),  kebaikan pergaulan (thiibul 'isyrah),  cinta bekerja (hubbul amal),  kegembiraan dan lucu (al bisyru wal fukahah).

Kesemua akhlak rasulullah s.a.w. di atas seharusnya dijadikan sebagai kayu ukur dan juga etika ketika membuat sesuatu pekerjaan itu.

Keberanian (asy syaja'ah)

Adapun keberanian Rasulullah s.a.w itu terbukti di dalam sikap dan pendapat serta keberanian dalam peperangan.

Rasulullah s.a.w bersabda :  "Sesungguhnya orang-orang yang melihat seorang zalim tetapi mereka tidak mencegahnya,  maka siksa Allah akan menimpa mereka semua."

Pemurah (al karam)

Sabda Rasulullah s.a.w. : "Orang yang pemurah adalah dekat pada Allah,  dekat pada manusia,  dekat pada syurga,  dan orang yang bakhil,  jauh dari Allah,  jauh dari manusia,  jauh dari
syurga dan dekat pada neraka."

Adil (al'adl)

Anjuran Rasulullah s.a.w. : "Takutlah kamu kepada doa orang yang dianiaya meskipun orang itu orang kafir kerana sesungguhnya tidak ada tabir antara dia dan Allah."

Iffah (al 'iffah)

Hadis Rasulullah s.a.w. : "Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima."

Benar (ash shidqu)

Anjuran Rasulullah s.a.w. : "Tanda-tanda orang munafik ada tiga :  bila dia bercerita dia berdusta,  bila dia berjanji dia tidak menepati janjinya dan bila dia dipercayai dia mengkhianati."

Amanah (al amanah)

Rasulullah s.a.w. bersabda : "Daging yang tumbuh dari barang yang haram,  tidak akan dapat masuk syurga."

Sabar (ash shabru)

Anjuran Rasulullah untuk bersifat sabar : "Sebaik-baik senjata orang Mukmin ialah sabar dan doa."

Lapang hati (al hilmu)

Hadis yang menerangkan tentang lapang hati : "Sesungguhnya seseorang akan memperoleh darjat orang yang berpuasa dan beribadah pada waktu malam dengan bersikap lapang hati."

Pemaafan (al 'afwu)

Rasulullah s.a.w. menganjurkan memberi maaf dengan sabda beliau : "Orang yang memberi ampun terhadap kezaliman kerana mengharapkan keredhaan Allah,  maka Allah akan menambah kemuliaan kepadanya di hari Kiamat."

Kasih sayang (ar rahman)

Salah satu hadis tentang kasih sayang : "Siapa yang kasih sayang walaupun terhadap burung sembelihan maka dia akan disayangi oleh Allah pada hari Kiamat."

Mengutamakan perdamaian (itsarus salam)

Rasulullah s.a.w. bersabda : "Sedekah yang paling utama ialah memperbaiki hubungan yang tidak baik."

Zuhud (az zuhdu)

Anjuran Nabi untuk bersifat zuhud :  "Bukanlah kekayaan itu kerana banyak harta benda sesungguhnya kekayaan itu yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa."

Malu (al haya')

Rasulullah s.a.w. bersabda : "Barang siapa tidak malu terhadap manusia bererti dia tidak malu terhadap Allah."

Tawadhu' (at tawadhu')

Rasulullah melarang bersifat takbur dan menyuruh umatnya bersifat Tawadhu' : "Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kamu semua bertawadhu' sehingga tidak ada yang sombong terhadap lainnya dan seorang tidak menganiaya yang lainnya."

Kesetiaan (al wafa)

Rasulullah s.a.w. bersabda : "Janji itu adalah hutang,  celaka bagi orang yang berjanji kemudian dia ingkari,   celaka bagi orang yang berjanji kemudian dia ingkari,  celaka bagi orang yang berjanji kemudian dia ingkari."

Musyawarah (asy syura)

Rasulullah s.a.w. bersabda : "Barang siapa memberi nasihat kepada kawannya dengan suatu pendapat,  padahal dia mengetahui bahawa yang benar bukan itu,  maka sesungguhnya dia telah berkhianat."

Kebaikan pergaulan (thiibul 'isyrah)

Anjuran Rasulullah s.a.w. supaya melakukan pergaulan baik : "Sesungguhnya seorang hamba jika ia ikhlas kepada majikannya dan beribadah dengan baik kepada Tuhannya maka dia memperoleh pahala dua kali."

Cinta bekerja (hubbul amal)

Rasulullah s.a.w. bersabda : "Usaha yang paling baik ialah usaha orang yang bekerja dengan ikhlas."

Kegembiraan dan lucu (al bisyru wal fukahah)

Rasulullah s.a.w. bersabda : "Sesungguhnya aku bersenda-gurau dan aku tidak pernah mengatakan kecuali yang hak."

No comments:

Post a comment

Sebarang pandangan dan komentar tidak semestinya melambangkan pendirian dan sikap Jakamas. Anda bertanggungjawab sepenuhnya di atas komen anda terhadap sebarang pandangan dan komentar yang diutarakan.